Prohlídka továrny

Továrna Čtyři

cargo warehouse
nákladní sklad
back seam
zadní šev
circular loom
kruhový tkalcovský stav
coating workshop
lakovací dílna
print workshop
tisková dílna
drawing woven workshop
kreslení tkané dílny
sewing workshop
šicí dílna
Lamination
Laminace
starlinger coating
Starlingerův povlak
starlinger machine
Starlingerův stroj